Koululaisen näkötesti

Koululaisen näkötesti

Onko koulunkäynti hankalaa? Onko lapsi haluton tekemään väritystehtäviä tai pelaamaan lähipelejä. Kyseessä saattaa olla näön kuormittuminen ja epämukava näkeminen.

Näkö on koululaisen tärkeimpiä työvälineitä. Se on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alkaessa, myöhemmin syksyllä sekä keväällä ennen lukuvuoden päättymistä. Pahimmillaan näköongelmat voivat huonontaa koulumenestystä tai jopa estää oppimista. Lapsi ei välttämättä itse huomaa näkevänsä huonosti, varsinkaan jos hänellä ei ole ollut aiemmin laseja. Oirekyselystä voi olla apua ongelman kartoittamisessa.

Täyttäkää näköoirekysely yhdessä lapsenne kanssa. Lapsi voi huoletta tehdä sen myös itse. Vääriä vastauksia ei ole. Vastausten perusteella saadaan suuntaa antavaa tietoa, onko tarvetta näöntutkimukselle. Optikko ohjaa tarvittaessa koululaisen jatkotutkimuksiin silmälääkärille.

Näkeminen

Seuraa sormella lukukohtaa

Hyppää lukiessa rivien yli

Toistuvia lukuvirheitä

Lukee sanan väärin

Sekoittaa sanoja ja kirjaimia

Päänsärkyä useasti

Lapsen oma arvio näkemisestään

Koulunkäynti

Vaikeuksia lukemisessa

Vaikeuksia kirjoittamisessa

Vaikeuksia keskittymisessä

Onko jokin seuraavista tyypillistä lapsellenne

Hidas lukija

Auttaa lukemista sormella

Päänsärkyä

Kadottaa lukukohdan

Ei jaksa lukea kauan

Löydä lähin optikkosi